Whiplashklachten, hoe nu verder?

Van nekklachten naar whiplash na een ongeluk?

Tussen de 15.000 en 30.000 mensen lopen jaarlijks whiplashletsel op. De oorzaak is vaak een verkeersongeval. Maar een whiplash kan ook opgelopen worden op het sportveld of door een bedrijfsongeval.

Wat is whiplash? Een whiplash wordt door een heftige slingerbeweging van het hoofd ten opzichte van de romp veroorzaakt. Dit gebeurd bijvoorbeeld vaak bij verkeersongevallen waarbij iemand van achteren wordt aangereden. Als gevolg van een whiplashongeval kunnen er beschadigingen optreden in de halswervelkolom, overige hals structuren, in het aangezicht, in het hals ruggenmerg en in de hersenen met hersenstam.

Wat zijn de klachten? De meest voorkomende klachten zijn pijn in de nek, het hoofd, de schouders en de rug. Chronische nek- en hoofdpijnklachten, oorsuizen, concentratiestoornissen, vermoeidheid, duizeligheid, en vergeetachtigheid komen ook veel voor. De meeste mensen houden na een whiplashongeval gelukkig maar korte tijd last van klachten. Het grootste deel van de mensen geneest binnen zes maanden. Circa 80% is binnen 2 jaar klachtenvrij.

Whiplashklachten zijn vaak niet direct waarneembaar. In vele gevallen ontstaan de symptomen, zowel lichamelijk als psychisch pas na enkele dagen of zelfs weken. Het letsel van een whiplash is vaak niet zichtbaar te maken. Op een röntgenfoto of MRI-scan is vaak niets te zien. De diagnose berust in belangrijke mate op een gesprek met de arts en lichamelijk onderzoek. Een whiplash is hierom niet eenvoudig vast te stellen.

Aansprakelijkheidsverzekeraars zijn doorgaans kritisch ten aanzien van whiplashletsel, omdat de klachten moeilijk aantoonbaar zijn.  Artsen kunnen, op basis van de huidige medisch wetenschappelijke maatstaven, vaak geen lichamelijke afwijkingen vaststellen. Hierdoor is het aantonen van het causaal verband tussen het ongeval en de klachten lastiger. In de rechtspraak wordt er in het algemeen van uitgegaan dat het klachtenpatroon plausibel, consistent en consequent dient te zijn.

Indien u een whiplash heeft opgelopen is het raadzaam om een belangenbehartiger in de arm te nemen gezien de complexiteit van de aantoonbaarheid en de discussie met de verzekeraar van de aansprakelijke partij.

De letselschadespecialisten van GLH beschikken over de juiste expertise en kunnen u kosteloos bijstaan bij het verhalen van uw persoonlijke schade. De letselschadespecialist zal corresponderen met de verzekeringsmaatschappij en berekent het schadebedrag waarop u recht heeft. Hierdoor hoeft u zich niet bezig te houden met de schadeafwikkeling en kunt u zich volledig op uw herstel richten.

Heeft u vragen of wilt u vrijblijvend advies? Neem gerust contact op met www.gratisletselhulp.nl !