Kosten

Letselschadebureau GLH biedt u over het algemeen kosteloos Letselschadehulp.
Twijfelt u over de eventuele voorwaarden van het woord "kosteloos" ? Niet doen!

Een slachtoffer van een ongeval heeft altijd recht op deskundige bijstand en onze kosten worden, los van hetgeen u toekomt, vergoed door de veroorzaker / de verzekeraar van de veroorzaker.

Bij ons bestaan geen kleine lettertjes! Ons motto is: "slachtoffers helpen bij hun letselschade".

Volledigheidshalve verwijzen wij u nog even naar onze Algemene voorwaarden.

slachtofferhulp_gratisletselhulp_letselschaderaad_whiplash

Vooraf beoordelen wij kosteloos of uw schade in onze ogen verhaalbaar is of niet.

Mocht na het (door ons) opstarten van uw claim blijken dat de schade toch niet verhaalbaar is (buiten de rechter om), dan zijn er uiteraard ook geen kosten voor u!

Neem contact met ons op, vul het formulier in op onze website. U ontvangt meestal binnen 1 werkdag bericht van ons.

 

GLH: Gericht, Gratis én Goed!