Werkwijze :

Wij behartigen kosteloos de belangen van slachtoffers van verkeersongelukken, bedrijfsongevallen en andere schadegevallen wanneer er sprake is van een verhaalbare letselschade. In de Nederlandse wet is vastgelegd dat slachtoffers recht hebben op een vergoeding ter compensatie van zowel materiële- als immateriële schade (smartengeld), alsmede juridische bijstand.

Die vergoeding komt er vaak wel, maar daar gaat nog wel het een en ander aan vooraf!

1) Schade inventariseren :

Wat is er precies gebeurd en is er iemand aansprakelijk voor de schade? Wie is de verzekeraar en is er een kans op schadevergoeding? Wij zoeken het allemaal voor u uit.

2) Thuisbezoek :

Het kan zijn dat u niet in staat bent uzelf te verplaatsen of dat u het prettiger vindt om in een vertrouwde omgeving af te spreken. Wij komen uiteraard graag bij u langs.

3) Dossiervoering :

Een letselschade-traject kan vaak lange tijd in beslag nemen. Een goed bijgehouden dossier is belangrijk voor een correcte afhandeling én vergoeding van uw schade.

4) Assistentie :

Wij hebben een eigen medisch adviseur (arts) die ons adviseert over de aard van uw letsel. Ook hebben wij een uitgebreid netwerk van deskundigen in het geval dit nodig is. 

5) Herstel :

Wij nemen uw zorgen met betrekking tot de (totale) regeling van uw schade uit handen zodat u zich volledig kunt richten op uw herstel. 

nice to meet you
nice to meet you
nice to meet you
nice to meet you

Kosten :

Alle kosten die u gemaakt heeft, of nog zult moeten maken als gevolg van het ongeval, komen voor vergoeding in aanmerking. Daarom werken wij niet nog eens kosten bij u in rekening. Dus ons loon, maar bijvoorbeeld ook het eigen risico van uw ziektekostenverzekering komen voor rekening van de schadeveroorzaker / diens verzekeraar.

Heeft u vragen of twijfels over een mogelijke letselschade? Vul vrijblijvend het LetselHulp-formulier in, stuur een email of bel ons op 085-2500085. U weet dan direct waar u aan toe bent!

Bent u niet tevreden met onze dienstverlening? Laat het ons weten. Wij hebben een klachtenreglement en elke klacht is een kans om onze service te optimaliseren.

Nationaal Keurmerk Letselschade :

GLH voldoet aan alle kwaliteitseisen die De Letselschade Raad stelt.

GLH is daarom ook ingeschreven in het kwaliteits Register Letselschade en heeft het Nationaal Keurmerk Letselschade (NKL) waarop een onafhankelijke Commissie toeziet.

Letselschadebureau GLH NKL

Het Register Letselschade is bedoeld om slachtoffers zekerheid te bieden over de kwaliteit van schadeafwikkeling.

Meer informatie over de gedragscode en de richtlijnen vindt u op www.deletselschaderaad.nl

 

GLH: Gericht, Gratis én Goed!