Wat als u als werknemer of zzp’er betrokken raakt bij een bedrijfsongeval?

 

In 2017 ontving de Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid 4.225 meldingen van een bedrijfsongeval. Dit is 12% meer dan in 2016. Het aantal bedrijfsongevallen in Nederland stijgt nog ieder jaar en dit brengt de nodige kosten met zich mee, voor de werkgever maar ook voor de werknemer of zzp’er.

De Inspectie werkt er hard aan om de cijfers te laten dalen door andere werkgevers te informeren over alle risico’s en hun zorgplicht. Aan de andere kant informeert de inspectie werknemers over hun rechten en plichten.

Want wat moet u nu eigenlijk doen als u als werknemer of zzp’er betrokken raakt bij een bedrijfsongeval?

Allereerst adviseren wij u om zo snel mogelijk contact op te nemen met een deskundige op het gebied van letselschade. Deze deskundige, ook wel belangenbehartiger genoemd, kan u kosteloos helpen bij het in kaart brengen van uw situatie, u informeren over uw mogelijkheden en het contact onderhouden met uw werkgever en diens verzekeraar. De ervaring leert dat het voor veel mensen een vervelend gevoel geeft om een schadevergoeding te claimen bij hun werkgever. De belangenbehartiger (GLH) neemt die zorg voor u uit handen zodat u zich volledig kunt richten op uw herstel.

GLH gaat samen met u aan de slag om na te gaan of;

  • Er daadwerkelijk sprake is van een bedrijfsongeval;
  • Wie of wat het ongeval heeft veroorzaakt;
  • De arbeidsinspectie is ingeschakeld door uw werkgever;
  • Wat de schade is die u hebt geleden, inclusief de nog te lijden schade;
  • Bij welke maatschappij uw werkgever verzekerd is.

Als blijkt dat er daadwerkelijk sprake is van een bedrijfsongeval wordt uw werkgever aansprakelijk gesteld.  Uw werkgever zal de verdere schadeafhandeling overdragen aan zijn verzekeraar.

Uw werkgever is namelijk meestal verzekerd tegen ongevallen. Indien uw werkgever aansprakelijk is voor het bedrijfsongeval dan zal de schadevergoeding door de verzekeraar van de werkgever worden vergoed. De schadevergoeding wordt dus rechtstreeks met de verzekeraar afgewikkeld. Hierdoor hoeft u zich geen zorgen te maken over de relatie met uw werkgever. GLH onderhoudt het contact met de verzekeraar voor u.

Als uw aansprakelijkstelling eenmaal in behandeling is genomen door de verzekeraar wordt het letselschade traject opgestart en zal de aansprakelijkheid nader worden onderzocht. Zodra de aansprakelijkheid vast is komen te staan zal de schade die u hebt geleden, inclusief de nog te lijden schade, met uw toestemming, worden onderbouwd met medische stukken.

Uw belangenbehartiger (GLH) onderhoudt hiervoor steeds contact met u en uw artsen om het verloop van uw herstel goed te kunnen volgen en de oplopende kosten in kaart te brengen. In de tussentijd vraagt hij bij de verzekeraar van uw werkgever om een voorschot betaling.

Pas als u volledig bent hersteld zal GLH aan de verzekeraar verzoeken om het letselschadetraject af te ronden en tot uitkering van de laatste kosten en schadevergoedingen zoals smartengeld over gaan.

Heeft u vragen, neem dan gerust contact met ons op.

 

 

Auteur: GLH