Affectieschade

Vergoeding voor nabestaanden en naasten van het slachtoffer van een ongeval

Vanaf heden zullen er op deze pagina frequent artikelen verschijnen met betrekking tot actualiteiten en ontwikkelingen op het gebied van letselschade en belangenbehartiging.
In deze eerste editie het recent aangenomen wetsvoorstel rondom affectieschade.

Na 1 januari 2019 wordt het in Nederland ook mogelijk voor nabestaanden en naasten van het slachtoffer van een ongeval om een vergoeding te vragen. De affectieschade, is een vorm smartengeld voor naasten.
Tot voor kort had alleen het slachtoffer de mogelijkheid om de schade te verhalen na een ongeval.
Met affectieschade wordt de immateriële schade bedoeld, die bestaat uit het verdriet dat wordt veroorzaakt door het overlijden of door het ernstig gewond raken van een naaste waarvoor een ander aansprakelijk is. Denk aan ongevallen waarbij bijvoorbeeld een kind wordt aangereden en levenslang ernstig gehandicapt blijft. Of een partner die komt te overlijden door een medische fout.
Minister Dekker van Rechtsbescherming vond dat hier verandering in moest komen. Uit onderzoek is gebleken dat naasten behoefte hebben aan aandacht voor de emotionele gevolgen van een ongeval.
Vergoeding van affectieschade kan het leed van naasten van slachtoffers niet wegnemen maar wel erkenning en genoegdoening bieden en helpen bij de verwerking, aldus minister Dekker.
Deze nieuwe wet verbetert de positie van naasten van slachtoffers.

De partner, zijn kinderen en ouders komen in aanmerking voor een vergoeding van affectieschade. Het is een regeling met vaste bedragen tussen de 12.500 en 20.000 euro, te betalen door de partij die aansprakelijk is voor het ongeval of door diens aansprakelijkheidsverzekeraar. De vastgestelde bedragen zullen procedures over de hoogte van het bedrag en langdurige en pijnlijke discussies over het leed doen voorkomen. Door te variëren in categorieën en in de omvang van de vergoeding wordt rekening gehouden met de persoonlijke omstandigheden van nabestaanden en naasten.
De nieuwe wet treedt in werking op 1 januari 2019. De wet heeft geen terugwerkende kracht. Dat betekent dat naasten alleen om smartengeld kunnen vragen als het ongeval op of na 1 januari 2019 heeft plaatsgevonden.

Tot die tijd helpt GLH graag slachtoffers bij het verhalen van hun schade na een ongeval.

Heeft u vragen, neem dan gerust contact met ons op.

Auteur: GLH

#Affectieschade #Nabestaanden #Naasten #Ongeval #Vergoeding #wet #2019