Letselschadebureau GLH NKL

 

Letselschadebureau GLH heeft van De Letselschade Raad het Nationaal Keurmerk Letselschade (NKL) ontvangen. We zijn er heel trots op dit keurmerk te mogen voeren!

Per 1 januari 2021 is in het Register Letselschade van De Letselschade Raad, het Nationaal Keurmerk Letselschade (NKL) opgenomen. Het NKL is een volgende stap in de professionalisering van de letselschadebranche.

Het NKL maakt kwaliteit van dienstverlening herkenbaar voor benadeelden van letselschade en is hét kwaliteitskeurmerk voor dienstverleners die een bijdrage leveren aan de afwikkeling van letselschades in Nederland. Het keurmerk is een belangrijk argument voor benadeelden en inkopende organisaties om gebruik te maken van de diensten van een keurmerk-houdende organisatie. Door te kiezen voor een keurmerk-houdende dienstverlener, zijn benadeelden verzekerd van hoogwaardige en klantgerichte dienstverlening.

In het NKL zullen alleen nog organisaties te vinden zijn die bereid zijn de gezamenlijk binnen de letselschadebranche opgestelde kwaliteits- en gedragsregels na te leven. Deze organisaties verbinden zich tot deelname aan een audittraject waarin zij zich toetsbaar opstellen en zich openstellen voor het doorvoeren van verbeteringen.

In het NKL heeft de auditor een toetsende en De Letselschade Raad een toekennende rol. Dit betekent dat de auditor tijdens de audit zijn of haar bevindingen noteert en daaraan een conclusie over de toekenning of verlenging van het keurmerk verbindt. Deze conclusie legt de auditor vervolgens met een advies voor aan De Letselschade Raad, op basis waarvan De Letselschade Raad een besluit neemt over de toekenning dan wel continuering van het keurmerk.

De Letselschade Raad onderhoudt contacten met een breed scala aan belangengroeperingen in de letselschademarkt, onder andere (zorg-)verzekeraars, huisartsen, apothekers, gemeenten, assurantietussenpersonen, patiëntenfederaties, bergingsbedrijven, ambulancezorg en de Nationale Politie. Het streven is dat deze verwijzers de benadeelden alleen nog verwijzen naar keurmerk houdende organisaties.

Bij Letselschadebureau GLH blijven we uiteraard de hoge kwaliteitsstandaard hanteren die u al jarenlang van ons gewend bent! Lees hier meer over onze dienstverlening.