Letsel door een springkussen, wie is er verantwoordelijk?

Letsel door een springkussen, wie is er verantwoordelijk?

Er komen steeds meer ongevallen met springkussens en andere opblaastoestellen voor. Vorig jaar kwam het gemiddeld zes keer per dag tot een ongeval op springkussens in Nederland.  EHBO’ers en medewerkers van het Rode Kruis stellen de stijging in de cijfers te herkennen. Als de kinderen op een kussen spelen is er weinig toezicht. Ook worden de kussens met regelmaat op straat gezet en niet op een zachte ondergrond of worden de kussens niet goed vastgezet.

Vaak worden de springkussens gehuurd door een evenementenorganisatie. Op de organisatie van (sport)evenementen rust een zorgplicht ten opzichte van deelnemers en toeschouwers. De zorgplicht van de organisatie is een inspanningsverplichting. Dit houdt in dat de organisatie zich moet inspannen om de risico’s voor de deelnemers zoveel mogelijk te voorkomen en beperken. Welke maatregelen de organisatie dient te treffen hangt af van de omstandigheden. Hierbij kan gedacht worden aan het juist verankeren van het kussen, zorgen voor genoeg toezicht en het plaatsten van een zachte ondergrond.

Daarnaast dient het springkussen deugdelijk te zijn en over een certificaat van goedkeuring te beschikken. Ook is het vaak gebruikelijk dat de leverancier het springkussen plaatst en verankerd. Dit moet natuurlijk wel op de juiste wijze worden gedaan en het kussen dient op een zachte ondergrond te worden geplaatst. Indien dit niet het geval is, is de leverancier van het springkussen bij een ongeval aansprakelijk.

Indien uw kind letsel heeft opgelopen door een springkussen of een ander speeltoestel is het raadzaam om een belangenbehartiger in de arm te nemen gezien de verschillende partijen die hierbij betrokken zijn en de complexiteit van het aantonen van de aansprakelijkheid.

De letselschadespecialisten van GLH beschikken over de juiste expertise en kunnen u kosteloos bijstaan bij het verhalen van de persoonlijke schade van uw kind. De letselschadespecialist zal corresponderen met de verzekeringsmaatschappij en berekent het schadebedrag waarop u recht heeft. Hierdoor hoeft u zich niet bezig te houden met de schadeafwikkeling en kunt u zich volledig op het herstel van uw kind richten.

Heeft u vragen of wilt u vrijblijvend advies? Neem gerust contact met ons op.

Whiplashklachten, hoe nu verder?

Whiplashklachten, hoe nu verder?

Van nekklachten naar whiplash na een ongeluk?

Tussen de 15.000 en 30.000 mensen lopen jaarlijks whiplashletsel op. De oorzaak is vaak een verkeersongeval. Maar een whiplash kan ook opgelopen worden op het sportveld of door een bedrijfsongeval.

Wat is whiplash? Een whiplash wordt door een heftige slingerbeweging van het hoofd ten opzichte van de romp veroorzaakt. Dit gebeurd bijvoorbeeld vaak bij verkeersongevallen waarbij iemand van achteren wordt aangereden. Als gevolg van een whiplashongeval kunnen er beschadigingen optreden in de halswervelkolom, overige hals structuren, in het aangezicht, in het hals ruggenmerg en in de hersenen met hersenstam.

Wat zijn de klachten? De meest voorkomende klachten zijn pijn in de nek, het hoofd, de schouders en de rug. Chronische nek- en hoofdpijnklachten, oorsuizen, concentratiestoornissen, vermoeidheid, duizeligheid, en vergeetachtigheid komen ook veel voor. De meeste mensen houden na een whiplashongeval gelukkig maar korte tijd last van klachten. Het grootste deel van de mensen geneest binnen zes maanden. Circa 80% is binnen 2 jaar klachtenvrij.

Whiplashklachten zijn vaak niet direct waarneembaar. In vele gevallen ontstaan de symptomen, zowel lichamelijk als psychisch pas na enkele dagen of zelfs weken. Het letsel van een whiplash is vaak niet zichtbaar te maken. Op een röntgenfoto of MRI-scan is vaak niets te zien. De diagnose berust in belangrijke mate op een gesprek met de arts en lichamelijk onderzoek. Een whiplash is hierom niet eenvoudig vast te stellen.

Aansprakelijkheidsverzekeraars zijn doorgaans kritisch ten aanzien van whiplashletsel, omdat de klachten moeilijk aantoonbaar zijn.  Artsen kunnen, op basis van de huidige medisch wetenschappelijke maatstaven, vaak geen lichamelijke afwijkingen vaststellen. Hierdoor is het aantonen van het causaal verband tussen het ongeval en de klachten lastiger. In de rechtspraak wordt er in het algemeen van uitgegaan dat het klachtenpatroon plausibel, consistent en consequent dient te zijn.

Indien u een whiplash heeft opgelopen is het raadzaam om een belangenbehartiger in de arm te nemen gezien de complexiteit van de aantoonbaarheid en de discussie met de verzekeraar van de aansprakelijke partij.

De letselschadespecialisten van GLH beschikken over de juiste expertise en kunnen u kosteloos bijstaan bij het verhalen van uw persoonlijke schade. De letselschadespecialist zal corresponderen met de verzekeringsmaatschappij en berekent het schadebedrag waarop u recht heeft. Hierdoor hoeft u zich niet bezig te houden met de schadeafwikkeling en kunt u zich volledig op uw herstel richten.

Heeft u vragen of wilt u vrijblijvend advies? Neem gerust contact op met www.gratisletselhulp.nl !

Letsel door dieren?

Letsel door dieren?

Een hondenbeet, een trap van een paard of een aanrijding door een dier?

U kunt er behoorlijk letsel van oplopen, zoals cosmetisch letsel, hoofdletsel, beenletsel, whiplash of arm- en schouderletsel. Soms zijn de klachten zelfs blijvend of voor altijd zichtbaar.

Het herstel en de behandeling van het letsel gaat vaak gepaard met kosten. Denk aan kosten voor hulp in de huishouding, het eigen risico van uw zorgverzekering, extra fysiotherapie behandelingen of cosmetische littekenbehandeling.

Vaak wordt bij letsel veroorzaakt door een dier nagelaten om juridische stappen te ondernemen. De meeste mensen vragen zich af;  kan ik iemand verantwoordelijk achten voor het gedrag van het dier?

Het antwoord: ja, de eigenaar van het dier.

Wanneer het letsel is veroorzaakt door een dier waarbij een duidelijke eigenaar of bezitter kan worden aangewezen, dan is de eigenaar of bezitter doorgaans aansprakelijk. Ook in het geval dat de eigenaar of bezitter niet aanwezig was bij het voorval. Door een dier te houden, neemt de eigenaar het risico dat het dier schade kan veroorzaken bij anderen. Volgens de wet is de eigenaar dan aansprakelijk. Dit wordt ook wel “risicoaansprakelijkheid” genoemd. Indien iemand in de uitoefening van zijn of haar bedrijf een dier houdt, is het mogelijk om deze persoon aansprakelijk te stellen. U kunt bijvoorbeeld denken aan een manege-houder.

Vaak is de eigenaar verzekerd voor schade die door zijn of haar dier wordt veroorzaakt. De letselschadespecialisten van GLH kunnen u helpen bij het aansprakelijk stellen en het verhalen van uw kosten.

Wij adviseren u om in gevallen van opgelopen letsel door een dier altijd juridisch advies in te winnen bij een van onze specialisten. GLH kan u kosteloos helpen met het beoordelen van uw situatie en u informeren over de mogelijkheden.

Heeft u vragen, neem dan gerust contact met ons op.

 

 

Auteur: GLH